L-02 pusher

SKU: 4074 Categories: ,
5,80 «su PVM»
Aprašymas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nustato pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus, kuriais vadovaudamiesi grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas.

Teikiant grožio paslaugas naudojami vienkartiniai arba daugkartiniai instrumentai. Grožio paslaugų teikėjas instrumentų turi turėti tiek, kad juos būtų galima efektyviai valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti.

Nesaugi paslauga – rizika susirgti

Nesilaikant higienos ir darbo saugos reikalavimų, tiek klientui, tiek  darbuotojui atsiranda rizika užsikrėsti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis. Didžiausia rizika užsikrėsti yra tada, kai atliekamos procedūros, kurių metu galimas odos ar gleivinės pažeidimas bei sąlytis su kito asmens krauju ar kitais organizmo skysčiais.

Užkrečiamųjų ligų šaltiniu gali būti tiek klientas, tiek grožio paslaugą teikiantis darbuotojas. Grožio salonuose galima užsikrėsti B ir C hepatitu, žmogaus imunodeficito virusu, herpes virusu, galvos odos grybeliu, rankų, kojų, pėdų, nagų grybeliu ir kt. Todėl labai svarbu, kad grožio salono savininkas ir darbuotojai užtikrintų tinkamą aplinkos ir procedūrose naudojamų instrumentų higieną (valymą, dezinfekciją, sterilizaciją).

NVSC primena bendruosius instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimus:

 • Daugkartinio naudojimo instrumentai turi būti valomi, dezinfekuojami ir / ar sterilizuojami.
 • Instrumentai, kurių negalima tinkamai dezinfekuoti ar sterilizuoti, turi būti vienkartiniai.
 • Atliekant procedūras, kurių metu yra pažeidžiama oda ar gleivinė, turi būti naudojami sterilūs vienkartiniai ar sterilūs daugkartiniai instrumentai, išpakuojami tik klientui matant.
 • Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus.
 • Instrumentai turi būti valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje).
 • Sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi būti įrengta praustuvė instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti.

Instrumentų dezinfekcija:

 • Instrumentai turi būti merkiami į dezinfekcinį tirpalą iškart po instrumentų panaudojimo.
 • Lankstiniai instrumentai (pvz., žirklės) turi būti išardomi, išskleidžiami.
 • Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu turi būti užrašomas tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data.
 • Naudojama dezinfekcijos priemonė turi veikti bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius.
 • Instrumentai turi būti mirkomi sandariai uždengtame inde.
 • Instrumentai turi būti visiškai apsemti.
 • Paslaugos, kai nepažeidžiama oda ar gleivinė, metu naudojami išvalyti instrumentai gali būti dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje).
 • Instrumentai, kurių negalima mirkyti, pvz., plaukų džiovintuvai, elektriniai prietaisai arba kiti stambūs daiktai, turi būti valomi šluostant popierine servetėle, sudrėkinta instrumentų valiklio tirpalu.

Instrumentų valymas:

 • Po dezinfekcijos (mirkymo dezinfekcijos tirpale) instrumentai turi būti valomi minkštu šepetėliu arba šluoste.
 • Dezinfekuoti ir išvalyti instrumentai turi būti skalaujami tekančiu geriamuoju vandeniu.
 • Išskalauti instrumentai turi būti džiovinami (jeigu sterilizuojant bus pakuojami) ant drėgmę sugeriančio, neturinčio plaušelių audeklo arba popierinių rankšluosčių (servetėlių).
 • Instrumentai gali būti valomi ir mechanizuotai.
 • Mechanizuotai instrumentai valomi ultragarso aparate, naudojant gamintojo rekomenduojamus instrumentų valiklius.
 • Išvalyti ultragarso aparate instrumentai taip pat turi būti skalaujami tekančiu geriamuoju vandeniu ir džiovinami.

Instrumentų sterilizavimas:

 • Instrumentai turi būti sterilizuojami sterilizatoriuje.
 • Prieš sterilizaciją instrumentai turi būti supakuojami į sterilizacijai skirtas medžiagas (pvz., popieriaus ar  plastiko maišelius).
 • Turi būti naudojami indikatoriai, siekiant įvertinti sterilizatorių darbo efektyvumą.
 • Po sterilizavimo turi būti patikrinama, ar sterilizacija buvo sėkminga (vertinama pasikeitusi indikatoriaus spalva).
 • Po sterilizacijos duomenys turi būti registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (registras).
 • Registre turi būti klijuojami indikatoriai. Ant indikatorių turi būti nurodoma sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi ar nepasikeitusi indikatoriaus spalva.
 • Po sterilizacijos instrumentai turi būti laikomi sterilizavimo pakuotėse, uždarose talpyklose.
 • Draudžiama naudoti sterilizuotus instrumentus, kurių pakuotė pažeista, pasibaigęs laikymo terminas (gamintojo nurodytas), cheminiai indikatoriai rodo nepakankamą jų apdorojimą (nepakeitė spalvos).

Nustatoma pažeidimų

Kasmet NVSC Klaipėdos departamento specialistai patikrina apie 30 proc. visų grožio paslaugų teikėjų. 2017 metais vykdant periodinę kontrolę, patikrinimai, kurių metu buvo nustatyti pažeidimai, sudarė 11 proc., vykdant operatyviąją kontrolę – 87 proc. 2018 metais pagal vieno pareiškėjo skundą buvo atlikta operatyvioji kontrolė, kurios metu buvo įvertinta 10 grožio paslaugų teikėjų. Operatyviosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad visos grožio paslaugų teikėjos teikia paslaugas pažeisdamos higienos normos reikalavimus.

Apie pažeidimus – praneškite

NVSC Klaipėdos departamento specialistai ragina vartotojus atidžiau rinktis grožio paslaugų teikėjus. Nereikėtų rinktis grožio paslaugų teikėjų, kurie paslaugas teikia savo namuose ir kurie dirba neturėdami tokiai veiklai būtino leidimo-higienos paso. Pastebėjus, kad paslauga teikiama nesaugiai, jos reikėtų nedelsiant atsisakyti, o apie pastebėtus pažeidimus raštu informuoti NVSC departamentus.

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-dezinfekuoti-instrumentus-kad-paslauga-butu-suteikta-saugiai